Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

palingen. In het civiele proces toch treden herhaaldelijk personen als eischende partij op, die niet gewend zijn aan het geldende adatrecht. Bij hen doen afwijkingen van het recht, waaraan zij gewend zijn, zich makkelijk gevoelen als mindere rechtszekerheid, waaraan het gouvernement meende tegemoet te moeten komen.

Men kan veilig aannemen dat het overnemen van het gouvernementsrecht niet van harte geschiedde; het Wetboek van Strafrecht is slechts ingevoerd in Asahan en de Bafoe Barasche landschappen, met uitzondering van den eersten titel van het eerste boek (omvang van de werking der wettelijke strafbepalingen), den veertienden titel van het tweede boek (misdrijven tegen de zeden). Voorts nog in de Simeloengoensche landschappen.

Zelfs al is het adatrecht officieel vervangen, dan dient men er toch rekening mee te blijven houden, omdat het in de praktijk nog steeds gevolgd wordt. Dit blijkt het geval te zijn in het landschap Deli, waar het burgerlijk adatprocesrecht vervangen heet door gouvernementsrecht. Het laatste wordt echter niet toegepast en vraagt men waarom, dan blijkt de reden te zijn dat de zelfbestuursrechter die bepalingen te bezwaarlijk vindt voor de justitiabelen. Hij houdt zich daarom liever aan hef adatrecht.

c. Samenstelling van rechtbanken en gerechten.

Het verband tusschen bestuur en rechtspraak -1) heeft als gevolg dat de samenstelling van de rechtbanken en

x) Zie Inleiding, ยง 2a.

Sluiten