Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iedere oeroeng heeft een kerapatan balei oeroeng, bestaande uit het oeroenghoofd als voorzitter en eenige kamponghoofden als leden.

De laagste rechtbank is de kerapatan balei koeta, bestaande uit de gezamenlijke wijkhoofden, waarvan de voornaamste voorzitter is.

De simeloengoensche landschapsgroep telt twee hoogste rechtbanken (kerapatan na bolon). De eene, gevestigd te Pematang Siantar, is voor de landschappen: Tanah Djawa, Siantar, Panei en Raja. De andere, gevestigd te Seriboe Dolok, is voor de landschappen: Poerba, Dolok (Silau) en Si V Koeta. De zelfbestuurders zijn lid van deze rechtbanken, de oudsten treden op als voorzitter.

Ieder landschap heeft zijn kerapatan oeroeng; de zelfbestuurder is voorzitter van dit college, bepaald aangewezen hoofden van dorpenbonden zijn leden.

In ieder dorp is een dorpsgerecht; rechter is het dorpshoofd.

d. Bevoegdheid van rechtbanken en gerechten.

In het landschap Aóahan oordeelen de diótrictékerapatanó over:

a. burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 280,—• (tweehonderd tachtig gulden);

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf dan drie maanden hechtenis of geldboete van f 100,'—> (één honderd gulden) is gesteld.

Sluiten