Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van alle uitspraken is hooger beroep toegelaten op de groote kerapatan.

De bevoegdheid van de groote kerapatan strekt zich uit tot:

a. burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer dan f 280,'—■ (tweehonderd tachtig gulden) bedraagt;

b. de strafbare feiten waarop een zwaardere straf dan drie maanden hechtenis, of gevangenisstraf of geldboete van meer dan f 100,'—• (één honderd gulden) is gesteld;

c. de aan hooger beroep onderworpen uitspraken der districtskerapatans.

In het landschap DeLi oordeelen de kerapatans oeroeng over:

a. burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 150,—>.

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf dan f 80,'—• (tachtig gulden) boete is gesteld.

Hooger beroep op de groote kerapatan is toegelaten van de uitspraken in burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 50,'—> en in strafzaken, wanneer de opgelegde boete meer bedraagt dan f 24,'—> (vier en twintig gulden).

De kerapatarurol te JHedan en Laboean DeLi x) oordeelen over:

Alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde l) Vgl. blz. 22 en 68.

Sluiten