Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in geschil niet meer bedraagt dan resp. f 375,'—■ en £ 625,—•;

alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf dan drie maanden hechtenis of f 80,-—* boete is gesteld.

Hooger beroep op de groote kerapatan is toegelaten van de uitspraken in burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 87,50 en in strafzaken, wanneer een zwaardere straf dan twee maanden hechtenis of f 48,-—* boete is opgelegd.

De panghoeloe ó in den batakschen achterwal van het landschap Deli berechten:

a. burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 25,—>;

b. strafbare feiten waarop boete van ten hoogste f 4,'—• is gesteld.

Van alle uitspraken is hooger beroep toegelaten op de hoofdpangboeloe ó in die streken, die bovendien berechten:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer dan f 25,'—* doch minder dan f 50,—- bedraagt;

b. alle strafbare feiten waarop een geldboete van meer dan f 4,—< doch minder dan f 10,-—* is gesteld.

Van hun uitspraken in eersten aanleg is hooger beroep toegelaten op de kerapatan kitik, die bovendien oordeelt over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer dan f 50,-—* doch minder dan f 100,— bedraagt;

b. alle strafbare feiten waarop een geldboete van

Sluiten