Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan £ 125,—• en wat betreft strafzaken, wanneer een zwaardere straf dan twee maanden hechtenis of geldboete van meer dan f 48,— is opgelegd. Bovendien oordeelt deze kerapatan over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 625,—*;

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf is gesteld dan een jaar gevangenisstraf.

Van deze uitspraken in burgerlijke rechtsvorderingen in eersten aanleg is hooger beroep toegelaten op den kerapatan sultan, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 1250,'—■.

De kerapatan eultan oordeelt bovendien over alle strafbare feiten waarop een zwaarder straf is gesteld dan één jaar gevangenisstraf.

Over de onderhoorigheid Bedagai van het landschap Deli zijn geen gegevens beschikbaar.

In het landschap Langkat oordeelen de diétrictégerecbten over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 80,—

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere boete is gesteld dan f 80,'—* of f 40,-—■. *)

Van deze uitspraken is hooger beroep toegelaten op de rol loehak i) 2). Van uitspraken in burgerlijke rechts-

i) Deze districtsgerechten worden onderscheiden in twee groepen, waarvan de eene een grootere bevoegdheid heeft dan de andere. Ook bij het hooger beroep wordt dit tot uiting gebracht.

*) Zie blz. 68.

Sluiten