Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 25,■—• of f 50,'—•, van uitspraken in strafzaken als de opgelegde geldboete meer bedraagt dan f 16,— of f 24,—. !)

De pangerarw oordeelen bovendien over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 80,'—> doch minder dan f 375,'—;

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf dan acht dagen gevangenisstraf of drie maanden hechtenis of boete van ten hoogste f 120,—■ is gesteld.

Van de uitspraken der pangerans in eersten aanleg is hooger beroep toegelaten op de groote kerapatan. In burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 125,— en in strafzaken, wanneer hechtenis voor langer dan één maand is opgelegd.

Behalve deze hoogerberoep-zaken behandelt de groote kerapatan in eersten aanleg alle grootere zaken dan de reeds genoemde.

In het landschap Serdang nemen de kleine kerapatanó kennis van:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 250,—<;

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf is gesteld dan drie maanden hechtenis of f 80,—■ boete.

Van alle uitspraken is hooger beroep toegelaten op de groote kerapatan, die bovendien de grootere zaken behandelt.

1) Zie noot 1 op blz. 64. 5

Sluiten