Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hier genoemde, de burgerlijke en strafvorderingen tegen bloed- en aanverwanten van den sultan, tot den vierden graad ingesloten, alsmede tegen de districts- en onderdistrictshoofden en leden der districtsgerechten en jurisdictiegeschillen tusschen de lagere gerechten.

In het landschap PelaLawan oordeelen de districtsgerechten over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f500,—••

b. alle overtredingzaken waarop geldboete is gesteld van ten hoogste f 100,'—■.

Van deze uitspraken is hooger beroep toegelaten op de groote kerapatan. Wat betreft burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 250,— en wat strafzaken betreft, wanneer de opgelegde boete meer bedraagt dan f 50,'—•.

Bovendien oordeelt de groote kerapatan over alle misdrijfzaken en de zaken die niet tot de bevoegdheid van de districtsgerechten behooren. De bloed- en aanverwanten van den zelf bestuurder, tot den vierden graad ingesloten, genieten hier hetzelfde forum als die van den sultan van Siak. x)

In de Batoe Ba.ra.Mhe landschappen oordeelen de zelfbestuurders over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen;

b. alle strafbare feiten waarop geen zwaardere straf is gesteld dan geldboete van f 160,—

Van alle uitspraken is hooger beroep toegelaten op

*) Zie boven.

Sluiten