Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote kerapatan *), die bovendien oordeelt over alle misdrijfzaken en de overtredingzaken, die niet tot de bevoegdheid van de kleine kerapatans behooren.

Over de Laboean Batoeécbe landschappen zijn geen gegevens beschikbaar.

In de Kampar Kiri landschappen oordeelt de kleine kerapatan over:

a. alle burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 250,—'.

b. alle overtredingzaken waarop geen zwaarder straf is gesteld dan geldboete van f 100,—* en de lichte misdrijven.

Van deze uitspraken is hooger beroep toegelaten op de groote kerapatan. In burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 100,-—< en in strafzaken, wanneer de opgelegde boete meer bedraagt dan f 50,—•.

Behalve deze hoogerberoep-zaken behandelt de groote kerapatan:

a. de burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer de waarde in geschil meer bedraagt dan f 250,—’.

b. de misdrijfzaken, uitgezonderd de lichte misdrijfzaken.

De bloed- en aanverwanten van de zelf bestuurders, tot den vierden graad ingesloten, genieten hetzelfde forum als die van den sultan van Siak. a)

!) Zie blz. 68. ») Zie blz. 67.

Sluiten