Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Rokan Landschappen zijn geen gegevens beschikbaar.

In de Karolanden oordeelen de dorpsrechtbanken (kerapatan balei koeta), over:

a. schuldzaken, wanneer de vordering geen grooter waarde heeft dan f 25,'—•;

b. overtredingzaken, waarop geen zwaardere straf is gesteld dan geldboete van f4,.—>.

Van alle uitspraken is hooger beroep toegelaten op de kerapatan balei oeroeng, die bovendien oordeelt over:

a. schuldzaken, wanneer de vordering meer dan f 25,— en minder dan f 100,—- bedraagt;

b. overtredingzaken, waarop geldboete is gesteld van meer dan f 4,.—- en minder dan f 20,—

Van hun uitspraken in eersten aanleg is hooger beroep toegelaten op de kerapatan balei radja. Deze oordeelt bovendien over:

a. schuldzaken, wanneer de vordering meer dan f 100,— en minder dan f 200,'—* bedraagt;

b. overtredingzaken, waarop geldboete is gesteld van meer dan f 20,—> en minder dan f 60,'—

Van de uitspraken in eersten aanleg is hooger beroep toegelaten op de kerapatan radja berempat. Deze neemt bovendien kennis van alle zaken, die niet tot de bevoegdheid der lagere rechters behooren.

In de Si meloengoensche landschappen nemen de dorpsrecbtbanken kennis van:

a. alle burgerlijke zaken, waarvan de waarde in geschil niet meer bedraagt dan f 25,—>;

Sluiten