Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. alle overtredingzaken waarop geen zwaardere straf is gesteld dan geldboete van f 4,—>.

Van alle uitspraken is hooger beroep toegelaten op de kerapatan kitik, die bovendien kennis neemt van:

a. alle burgerlijke zaken, waarvan de waarde in geschil meer bedraagt dan f 25,—* en niet meer dan £75,—-;

b. alle overtredingzaken waarop geldboete is gesteld van meer dan f 4,—- en niet meer dan f 20,-—■.

Van de uitspraken in eersten aanleg is hooger beroep toegelaten op de kerapatan oeroeng, die ook berecht:

a. alle burgerlijke zaken, waarvan de waarde in geschil meer bedraagt dan f 75,—> en niet meer dan f 150,—;

b. alle overtredingzaken waarop geldboete is gesteld van meer dan f 20,-—• en niet meer dan f 60,-—■.

Hooger beroep is toegelaten op de kerapatan na bolon, de hoogste rechtbank, waarin de gezamenlijke zelfbestuurders zitting nemen. Deze berecht bovendien alle zaken, die niet tot de bevoegdheid der lagere rechters behooren.

Een overzicht van een en ander geeft het schema, dat als bijlage II hierachter is opgenomen.

e. Het proces.

1. Reeds eerder werd opgemerkt x) dat de landschapsrechtspraak geen groot onderscheid maakt tusschen burgerlijke en strafzaken. Uiterlijk bestaat een derge-

*) Inleiding, § 5.

Sluiten