Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk onderscheid wel; het burgerlijke proces is voor vele landschappen in verordeningen geregeld. Het strafproces wordt zoo goed als niet beheerscht door geschreven regelingen. Maar omdat het geschreven recht in het burgerlijk proces niet wordt toegepast, wordt dit en ook het strafproces beheerscht door het geldende adatrecht.

Van belang zijn de volgende algemeene regels.

De rechtbanken en gerechten houden zitting ter hoofdplaats van hun rechtsgebied. Wanneer dit om gewichtige redenen noodig is, mogen de zittingen ook op andere plaatsen gehouden worden.

Vaste zittingdagen zijn niet vastgesteld. Er worden maandelijks zooveel zittingen gehouden als in verband met het aantal aanhangige zaken noodig zijn, uitgezonderd gedurende de poeasamaand.

Zoowel de civiele als de strafzittingen zijn openbaar.

In bijzondere gevallen •—• b.v. de berechting van een zedendelict •— kan de zitting met gesloten deuren gehouden worden.

Leden van rechtbanken en gerechten kunnen gewraakt worden of zich verschoonen, wanneer er zaken aanhangig zijn, waarin zij zelf of hun naaste bloed- of aanverwanten betrokken zijn. De voorzitter houdt hier toezicht op.

In alle zaken wordt hoofdelijk gestemd. Nadat het advies van den moh. adviseur en het gevoelen van het o.m. ingewonnen is, brengen de als rechters zittende lands- en rijksgrooten hun oordeel uit. In het landschap Deli is het gebruikelijk dat de eersten hun stem uitbren-

Sluiten