Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partijen. In dit toezicht is ook het europeesch bestuur ingeschakeld. Gedurende de laatste jaren gelukte het ook in de andere landschappen gelijk toezicht in te voeren. Het bepaalt zich echter tot het maken van op- en aanmerkingen met verzoek aan de betrokken rechters daarmede in de toekomst rekening te houden.

i. Tenuitvoerlegging.

Wanneer geen enkel middel van verzet meer tegen een vonnis mogelijk is, kan het ten uitvoer gelegd worden.

De tenuitvoerlegging van vonnissen, gewezen in burgerlijke zaken is voor sommige landschappen geregeld in zelfbestuursverordeningen, waarin men terug vindt de ter zake voor de landraden geldende bepalingen. Onder deze landschappen behoort ook het sultanaat Deli. Men leeft hier echter de vastgestelde bepalingen niet na. De djaksa is belast met deze tenuitvoerleggingen. Deze regeling wijkt af van de landraadprocedure, waarin de djaksa geen bemoeienis heeft met burgerlijke zaken. De tenuitvoerlegging heeft ook niet plaats op verzoek van de winnende partij, maar deze volgt haast vanzelf op het vonnis; de rechter heeft hierbij een meer actieve rol dan de gouvernementsrechter. De wijze van tenuitvoerlegging van vonnissen komt overeen met het streven van de inheemsche rechtsbedeeling.

De tenuitvoerlegging van strafvonnissen geschiedt ten deele door het zelfbestuur, ten deele door het gouvernement. De geldboeten, die opgelegd worden bij von-

Sluiten