Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nis van een landschapsrechter komen ten bate van de landschapskas. Opgelegde vrijheidstraffen voor den duin* van minder dan dne maanden worden ondergaan in de landschapsstrafinrichtingen, die van drie maanden tot één jaar in een strafinrichting binnen het gewest, hiertoe aangewezen door het hoofd van gewestelijk bestuur en die van langer dan één jaar in een hiertoe door den directeur van justitie aangewezen inrichting. Deze regeling stemt overeen met die van het gouvernement, waarvan de bedoeling is dat zij die gestraft worden wegens zwaardere vergrijpen, hun straf zullen ondergaan in een vreemde omgeving.

Ten aanzien van de doodstraf bevatten èn politiek contract (art. 19) èn de zelfbestuursregelen (art. 17, lid 11) de bepaling dat deze niet ten uitvoer zal worden gelegd, voordat de gouverneur-generaal in de gelegenheid is gesteld van het recht van gratie gebruik te maken. De voltrekking van deze straf geschiedt op de in de gouvernementslanden voorgeschreven wijze.

Tot dusver is niet geregeld hoe de tenuitvoerlegging van door een zelfbestuursrechter gewezen vonnissen in civiele zaken buiten het landschap dient te geschieden. In de praktijk is hiervoor wel een oplossing gevonden. Het europeesch bestuur roept hiertoe de medewerking in van de deurwaarders, die ook de vonnissen van gouvernementsrechters ten uitvoer leggen. Deze medewerking wordt steeds verleend. Toch verdient het aanbeveling deze werkwijze officieel vast te leggen.

6

Sluiten