Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

HERVORMINGSPLANNEN.

a. De inheemsche rechtspraak in direct bestuurd gebied als prototype.

Er is over het voortbestaan der inheemsche rechtspraak, ook in zelfbesturend gebied, een jarenlange strijd gevoerd, waarin haar verdedigers de overwinning behaalden.

In artikel 1 van de ordonnantie van 18 Februari 1932, afgekondigd in staatsblad 1932 no 80 (in werking getreden op 1 Juli 1934 en gewijzigd en aangevuld bij staatsblad 1933 no 333) is bepaald dat de inheemsche rechtspraak in de daar met name genoemde gewesten gehandhaafd blijft.

Deze ordonnantie, die zich beperkt tot rechtstreeksbestuurd gebied, zegt uiteraard niets over de inheemsche rechtspraak in de zelfbesturende landschappen, doch is ook voor de landschapsrechtspraak van principieele beteekenis. Deze werd in de volksraadstukken, die op deze regeling betrekking hebben, ook met name genoemd. De ontwerp-ordonnantie werd den volksraad aangeboden gedurende de zitting 1928—1929. Het afdeelingsverslag hierop bevat o.m. de vraag of het niet

Sluiten