Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsbureaux voortgewoed. Eerst met de indiening van laatstgenoemd ontwerp naderde de oplossing.

In een lezenswaardig en overtuigend tijdschriftartikel x) wees Prof. ter Haar er destijds op dat een tegenstelling als door Prof. Carpentier Alting geformuleerd, niet gemaakt mag worden. Het gaat niet om de keuze tusschen gouvernementsrecht en inheemsch recht. Dit heeft een eigen grondslag, waarop men moet voortbouwen om het te ontwikkelen in plaats van te trachten het toch altijd vreemde, westersche recht aan te passen aan de behoeften der inheemsche rechtspraak.

In den strijd om de beginselen koos de regeering eerst de zijde van hen, die meenden dat de inheemsche rechtspraak vervangen moest worden. Al dadelijk na de instelling van den volksraad sprak zij deze meening uit. 2) De stemming onder de leden van dit college was verdeeld. Sommigen stemden met het standpunt van de regeering in, omdat de inheemsche rechtspraak niet vrij was van willekeur of omdat de bestuursambtenaren over onvoldoenden tijd beschikten om achterstand te voorkomen. Andere leden zagen echter een bezwaar in het formalisme van de gouvernementsrechtspraak3), hetgeen de regeering destijds echter niet kon toegeven. 4) Er was echter geen personeel beschikbaar om de gewenschte vervanging tot stand te brengen. 6) Zoo gingen

!) Prof. Mr. B. ter Haar Bzn., Koloniale Studiën, Juni 1928. Een keerpunt in de Adatrechtpolitiek. Toekomstbeschouwingen.

a) Handelingen volksraad 19181, blz. 48.

®) Gedr. stukken volksraad, 1918*, ond. 1, stuk 32, blz. 14 en 15.

4) Handelingen Volksraad 1918, blz. 51.

5) Gedr. stukken Volksraad 1918*, ond. 1, stuk 15, blz. 8.

Sluiten