Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I

OVERZICHT

DER GERAADPLEEGDE ZELFBESTUURSVERORDENINGEN, BETREKKING HEBBENDE OP DE RECHTSPLEGING1)

Datum en nummer der verordeningen j Onderwerp

ASAHAN

1. 4 Dec. 1899 zonder no Rechtsregeling.

2. 11 Dec. 1918 zonder no Wijziging van 1.

3. 1 Aug. 1909 no 9 Regeling van het conserĀ¬

vatieve beslag enz.

4. 13 Juli 1919 no 26 Toepasselijkverklaring van

het W. v. S.

6. 1 Oct. 1919 no 30 Behandeling van burgerl.

zaken door de Kerapatans. 6. 9 Febr. 1920 no 32 Toepasselijkverklaring van

art. 460 Rechtsregl. voor S.O.K. (art. 702 Rrb.); uitsluiting van rechters.

DELI

8. 1899 Rechtsregeling.

9. 1 Mrt. 1906 Zie no 3.

10. 10 Dec. 1919 Zie no 5.

11. 16 Jan. 1920 Zie no 6.

12. 4 Febr. 1922 no 135 Regeling van de tenuitĀ¬

voerlegging van civiele vonnissen.

1) Zij werden beschikbaar gesteld door den Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

Sluiten