Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage V

BESLUIT VAN HET INLANDSCH ZELFBESTUUR VANDELI No 135

(Deze verordening ie in bet maleiecb en bet nederlandecb uitgevaardigd. Alleen de nederlandecbe vertaling U bier overgenomen.')

Het Inlandsch Zelfbestuur van Deli stelt vast de volgende verordening.

Van de ten uitvoerlegging van vonnieeen in Burgerlijke Zaken. Artikel 1

De gerechtelijke tenuitvoerlegging van de vonnissen in burgerlijke zaken, heeft plaats op last en onder leiding van den President van den Kerapatan op de wijze in de volgende artikelen aangegeven.

Artikel 2

(1) Bij onwil of nalatigheid van den veroordeelde om in der minne aan den inhoud van de uitspraak gevolg te geven dient de partij, in wier voordeel de uitspraak is gewezen, bij den President van den Kerapatan, bedoeld in artikel 1, het mondeling of schriftelijk verzoek tot tenuitvoerlegging in.

(2) De President van den Kerapatan doet de veroordeelde partij voor zich roepen en maant hem aan om alsnog binnen een door hem te stellen termijn van ten hoogste acht dagen aan de uitspraak te voldoen.

Artikel 3

(1) Indien na verloop van den gestelden termijn niet aan de uitspraak is voldaan dan wel de veroordeelde partij hoe-

Sluiten