Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VI

BESLUIT VAN HET INLANDSCH ZELFBESTUUR VAN DELI No 110 P.K.

(Deze verordening ie in het maleiech en het nederlandech uitgevaardigd. Alleen de nederlandeche vertaling ie hier overgenomen.)

Zelfbeetuure-Verordening regelende eedeaflegging.

Artikel 1

Indien de rechtbank het noodig acht kunnen getuigen zoowel in burgerlijke ale in etraf zaken worden beƫedigd, ter beveetiging van de door hen af gelegde getuigenieeen.

Artikel 2

De eedsaflegging geschiedt ter terechtzitting; indien er, naar het oordeel der rechtbank, redenen bestaan, kan deze geschieden in een moskee, huis of een daartoe bestemde plaats.

Artikel 3

De eedsaflegging moet zoo mogelijk geschieden in tegenwoordigheid der wederpartij of diens gemachtigde, of nadat deze daartoe volgens de regelen, is opgeroepen.

In etraf zaken

Artikel 4

a. Na het verhoor kunnen getuigen in strafzaken den eed, volgens hunne godsdienstige gezindheid, worden afgenomen, ter bevestiging van de door hen afgelegde verklaringen.

b. In dringende gevallen, ter beoordeeling van den met het vooronderzoek belasten ambtenaar, b.v. wanneer een getuige zwaar ziek of op sterven ligt of bij vertrek naar elders

Sluiten