Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage VII

BESLUIT

VAN DE INLANDSCHE ZELFBESTUREN VAN BATOE BARA No 40

(Deze verordening ie in het maleiech en het nederlandech uitgevaardigd. De nederlandeche vertaling ie hier overgenomen.)

Artikel 1

Het zelfbestuur van Batoe Bara besluit dat voor zoover niet anders bij schriftelijke zelfbestuursverordening is of zal worden bepaald, de bepalingen van het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indiƫ voor zijn onderhoorigen, met uitzondering van hen die tot de inheemsche bataksche bevolking van dit gewest behooren, van kracht zullen zijn, voor zoover die bepalingen dit ook in verband met de bevoegdheden van het zelfbestuur toelaten en behoudens het bepaalde in het volgende artikel.

Artikel 2

Van het bepaalde bij artikel 1 is uitgezonderd de le titel van het le boek van het wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indiƫ. 1)

Artikel 3

Van het bepaalde bij artikel 1 zijn uitgezonderd:

a. de XVIe titel van het 2e boek 2) van meergenoemd wetboek van strafrecht, indien de daarin vermelde feiten zijn ge-

*) Omvang van de werking der wettelijke strafbepalingen. *) Beleediging.

Sluiten