Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultures: 18, 29, 30. cultuurgebied: 18. cijns: 12.

Datoek: 22, 23.

Deli: 9, 10, 11, 12, 17, 21, 24, 25, 32, 41, 48, 49, 54, 57, 61, 62, 63, 71. deurwaarder: 81. direct bestuurd gebied: 33, 82. district: 14, 26. onder —: 13, 14. districtsbestuur: 13.

— gerecht: 58, 64 e.v.

— hoofden: 58. djaksa: 41, 42, 75, 80.

dorp (kampong, koeta): 18, 19, 24, 25, 26. moeder —: 15, 24. dorpsbewoners: 28.

— rechtspraak: 47, 48, 62, 69, 70.

Eed: 33, 74 e.v. electie: 27.

erfelijke opvolging: 27.

Federatief: 12. forum: 67, 68.

Gebiedsdeel: 15, 16, 19. geldboete: 54, 60 e.v. gemeenschap: 15, 19, 26, 27, 54.

bloed —: 14. dorps —: 19, 20. rechts —: 19, 26, 47. gemeente: 20. geslacht: 14. geslachtenunie: 15. gevangenisstraf: 60 e.v. godsdienstige wetten en in¬

stellingen: 34, 78 84 e.v. gouvernement (van N.I.): 10, 12, 13, 15, 23, 32, 37, 38, 40, 44.

gouvemementsrecht: 56, 57. gouverneur generaal: 81. gratie: 81. grooten.

rijks —: 18.

lands -: 28, 30, 71, 72. gijzeling: 54.

Hechtenis: 60 e.v.

voorloopige —: 34. heerendienst plichtige: 24. afkoop van —: 24. hoofden: 13, 27, 58, 59. kampong—: 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 30, 49.

loehak —: 22.

volks —: 19, 27, 28. wijk —: 25.

hooger beroep 61 e.v.

Imam: 51.

indirect bestuurd gebied: 31, 33.

Jangdipertoean: 23.

— besar: 23. jurisdictie: 36, 63.

Kadli: 51.

Kampar Kiri: 13, 14, 15, 21, 23, 67.

Karo: 15, 17, 21, 23, 24, 48, 49, 56, 69.

Kedjoeroean: 9, 22. Kerapatan: 41, 49, 52, 58, 59, 60 e.v. ketoea: 24.

Sluiten