Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klacht: 34, 40.

— delict:

Koealoe en Ledong: 9, 10, 13, 43.

kolonistenfamilies: 14. korte verklaring: 10, 83.

Kota Matsoen: 31.

Laboean Batoe: 13, 14, 21, 23, 24, 25, 56, 68. Laboean Deli: 11, 61. land: 35, 44. landsdienaar: 37, 38. landbouwondernemingen: 12. landschapsgroepen: 11, 13,

22, 23, 25, 26, 27.

Langkat: 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 41, 47, 58, 64. Boven-, Beneden-: 21, 25.

Maleische landschappen: 11, 13.

Medan: 9, 12, 31, 33, 61. menangkabausch: 14, 22.

Nagari: 15, 26, 58.

— bond: 58.

— hoofd: 15.

Oeroeng: 11, 15, 19, 24.

— hoofd: 16, 17, 59. radja —: 24.

o.m.: 35, 72 e.v. ommelanden: 11, 12, 13, 22, 26, 58.

onderdanen: 28.

(wet op het Ned. onderdaanschap): 28. onderhoorige: 28, 35, 38, 39, 43, 46, 55.

gouvernements —: 30, 31,32. zelfbestuurs-: 30, 31, 32.

onderhoorigheden: 11, 12, 16,

22, 24.

overtreding: 33, 67.

Padang: 11, 22, 41, 63. pangeran: 22, 65. pangoeloe: 24, 62 e.v.

— gerecht: 53.

— kesain: 19, 48.

— roemah: 19.

— koeta: 19, 27. hoofd —: 49.

Pelalawan: 9, 10, 13, 14, 21,

23, 25, 56, 67.

Pematang Siantar: 9. perbapaan: 15, 24.

Pertjoet: 9, 11, 22. poenale sanctie: 29. poetjoek negeri: 24. politie: 28, 29, 33, 38.

— ambtenaar: 33.

— corps: 30, 31.

— zorg: 29. algemeene —: 31. gewapende —: 30. gouvernements —: 30, 32, 33, 34.

stads —: 31, 33. veld —: 30, 31, 33. zelfsbestuurs —: 30.

politieke contracten: 9, 20, 28, 32, 33, 35, 38, 43, 54, 77, 89. proces

straf-: 41, 70 e.v.

Radja: 22, 23.

— van Siantar: 9. rechtbank: 23, 24, 48, 49, 54,

57, 58, 59, 60, 76, 77. zelfbestuurs —: 31, 44.

Sluiten