is toegevoegd aan uw favorieten.

Zuivering van afvalwater

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgerichte proefinstallatie nagegaan de kosten en het reinigingseffect van een chemische zuivering volgens de methode van Dr. Penschuck (Ned. Patent No. 31887, klasse C dd. 16 Dec. 1933).

Deze methode wijkt af van bestaande werkwijzen, doordat het precipitatiemiddel in zeer verdunden toestand wordt toegevoegd in plaats van bij andere methoden, waar door sterke omroering en geconcentreerde precipitatiemiddelen een uitvlokking wordt bevorderd.

Met het in verdunden staat toevoegen van de chemicaliën wordt beoogd een diffundeering van de verdunde oplossing met het afvalwater, waarvoor wervelstroomen zooveel mogelijk moeten worden vermeden

Fig. 123. Bezinkbassin in de zuiveringsinstallatie, Tilburg.

en de beweging in het afvalwater zooveel mogelijk moet worden vertraagd, zoodat de uitvlokking niet dadelijk begint.

Eerst ontstaat een mengsel, dat het precipitatiemiddel met de basen van het verontreinigde water in colloidale oplossing bevat, welke na korten tijd in een dunne gelei verandert, waaruit zich eerst zeer geleidelijk vlokken van onoplosbare verbindingen afscheiden.

Voor het Tilburgsche afvalwater wordt alluminiumsulfaat toegepast, overeenkomstig het octrooi in een sterkte van 0.5%. Gemiddeld wordt gerekend, dat op een hoeveelheid van een m3 te zuiveren water 250 gram aluminiumsulfaat noodig is in den vorm als het uit den handel betrokken wordt met ± 50% gebonden water, dus overeenkomende met ± 125 gram chem. zuiver A 12 (S04)3.

Het systeem van Dr. Penschuck verschilt voorts met dat van vroeger toegepaste chemische methoden, door het geringer chemicaliëngebruik, doordat de chemicaliën uit het slib worden teruggewonnen.