Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VEERTIGJARIGE REGEERING

VAN

H.M. KONINGIN WILHELMINA

1898 - 6 SEPTEMBER - 1938

„Ik stel Mij tot levensdoel te regeeren zooals van een Vorstin uit het Huis van Oranje wordt verwacht. Aan de Grondwet getrouw, wensch Ik den eerbied voor den.Nederlandschen naam en de Nederlandsche vlag te bevestigen en naar Mijn vermogen bij te dragen tot verhooging van Uw geestelijk en stoffelijk welzijn”.

(Uit de Proclamatie bij de

Regeeringsaanvaarding 31 Aug. 1898).

UITGAVE VAN DE N.V. HANDELSDRUKKERIJ HOLDERT & Co. — AMSTERDAM

Sluiten