Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldus biedt zijn levensgeschiedenis niets buitensporigs, geen avonturen, geen geestelijke ommekeren en geen andere belangrijke feiten dan die, welke onmiddellijk op zijn kunstenaarschap betrekking hebben.

35 x 42 cm

HUZAAR, AQUAREL. VERZ. H. VAN BEEK, ROTTERDAM.

George Hendrik Breitner werd 12 September 1857 te Rotterdam geboren. Reeds in zijn prille jeugd was tekenen een grote liefheb¬

berij, waarvan hij op de

bewaarschool al zodanig bezeten was dat de juffrouwen hem er zijn gang heten gaan en volgens de overlevering hem, bij wijze van straf, het tekenen van begrafenissen oplegden! Uit zijn lagere-schooljaren

zijn nog albums bewaard,

geheel volgetekend met oorlogstaferelen, zeegevechten, overvallen van wilden. Iets later inspireerde zijn lectuur hem tot illustraties bij Indianenverhalen, W alter Scott en Dickens. Paarden en soldaten bleven de motieven die hij het liefst en het handigst tekende. Van den Rotterdamsen tekenmcester Christoffel Neurdenburg kreeg hij lessen, ook nadat hij op veertienjarige leeftijd de school verlaten had en eerst bij zijn vader, later bij de graanhandelaarsfirma Palthe en Haentjes op het kantoor was gekomen. De aansporingen van Neurdenburg gaven den jongen het

PORTRETSTUDIE OP PANEEL. VERZ. D. BOLTEN, 's-GRAVENHAGE.

Sluiten