Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stadsrijschool. De schetsboekbladen, die nog uit die jaren van voorbereiding bewaard zijn, tonen hoe verrassend vlug zijn hand zekerheid kreeg en zijn tekentalent zich vormde. In 1877 slaagde hij voor het examen en terstond trachtte hij met lessen zijn brood te verdienen of een leraarsbetrekking te krijgen, hetgeen hem echter niet onmiddellijk lukte. Hij vond trouwens dat er nog zeer veel aan zijn schohng ontbrak en bleef voorlopig de cursussen aan de Academie volgen. In deze jaren, en ook later nog, gaf een Rotterdams zakenman, A. P. van Stolk, een kennis van zijn vader, hem de financiële steun en de raadgevingen die hij zeer behoefde. Met grote aandacht legde hij

zich toe op het tekenen van 66 x 38 cm

c , VROUWEPORTRET. KON. MUS., ANTWERPEN

nguren en paarden, want

historieschilder worden was nog steeds zijn ideaal, en veel leerde hij ongetwijfeld ook van de houtgravures in de Engelse geïllustreerde bladen, die in zijn kring zeer bewonderd werden. Ook heeft hij voor „Eigen Haard", het blad van Rochussen, in '79 en '80 illustraties op de houtblokken getekend, o.a. een zeer romantische „Unie van Utrecht" (Eigen Haard, 1879, bladz. 61), waarmee hij zelf overigens niet zeer ingenomen was. Hij hunkerde er in die jaren naar een degelijke vakkennis op te doen en dit verlangen naar grondig technisch onderricht zou hem eigenlijk zijn gehele leven bij blijven: zelfs in de jaren van zijn volste ontplooiing uit hij nog zijn spijt over zijn „gemis aan kennis". Hij wierp zich dus op de bestudering van vormen en bewegingen en spande zich hevig in om vastheid en nauwkeurigheid in zijn tekening

Sluiten