Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest zijn. Al was hij niet iemand die zich licht liet beinvloeden of die zich ook maar gemakkelijk bij anderen aanpaste, de wil om van anderen te leren was sterk, wanneer hij voelde dat zij zijn kennis van het métier werkelijk konden vergroten. Willem Maris, die niet koeien en eenden wilde schilderen enkel terwille van hun karakteristieke vormen, maar om het beweeglijke zonlicht, zoals het over de dieren schijnt en in de poel weerkaatst, hanteerde het penseel met een zekerheid en durf die op Breitner stellig indruk maakten. Ook hij brengt nu forser en met breder vegen de verf op het doek. Op het ateher bij Maris schildert hij voor het eerst een levensgroot liggend naakt.

Dan krijgt hij een opdracht, die hem met vreugde vervult. De vermaarde

Mesdag was bezig aan zijn enorme Panorama van Scheveningen, bijgestaan door zijn vrouw en door Th. de Bock, en hij verzocht Breitner er de ruiterfïguren aan het strand in te schilderen. Meer dan om haar artistiek belang heeft deze opdracht betekenis om de erkenning die er uit spreekt, van de zijde van een als autoriteit geldenden meester voor den nog zeer jeugdigen schilder. In vijf maanden tijd werd het grote gewrocht in samenwerking voltooid. Het ging Breitner financieel iets beter, hij kon voldoen aan enkele van de schulden die steeds zwaar op hem drukten en eindelijk werd het hem mogelijk in een behoorlijk eigen ateher te trekken. Juffrouw Idastraat 14 luidt thans zijn adres, het is het vroegere ateher van Apol.

STRAATJE, AQUAREL. PARTICULIER BEZIT.

Sluiten