Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„nog even een geelen glans „op de muur en groette me „vanmorgen bij 't opstaan „op 't bewuste zinken dak, ,,'t is of ze weet dat ik van „haar hou, van haar koestelende gloed. Wat zal ik „blij zijn als ik ze weer kan „zien op en ondergaan, weer „kan trachten haar in 't aangezicht te zien. Een mensch „kent 't genot niet als hij „ook de smart niet gekend „heeft."

Dan, na verteld te hebben over bezoek van vrienden, over zijn bewondering voor „L'Amour" van Michelet en na wijsgerige beschouwingen over voor¬

uitgang en geschiedenis, de ashanti-neger, aquarel, d. sala & zonex laatste bladzijde: 's-gravenhage.

„Mij dunkt voortbrengingskracht en verbeeldingskracht maken de „kunstenaar - een groote X. Wat hij maakt, niet hoeveel hij maakt. „Millet zegt: il faut travaillcr comme plusieurs nègres. Duistere woorden „die misschien meer licht geven dan 't La genie c'est la patience, van „ik weet niet wie. Ik zelf, ik zal de menschen schilderen op de straat „en in de huizen, de straten en de huizen die ze gebouwd hebben, „ t leven vooral. Le peintre du peuple zal ik trachten te worden, of „liever ben ik al omdat ik t wil. Geschiedenis wilde ik schilderen en „zal ik ook maar de Geschiedenis in haren uitgebreidsten zin. Een „markt, een kaai, een rivier, een bende soldaten onder een gloeien„de zon of in de sneeuw is net zoo goed en meer geschiedenis dan „„De nichtjes van Spinoza komen hem bezoeken vergezeld door hunne „mama".

„O! dat ik nog eens kon zeggen als Munkaczy, ik heb bijna alles „geschilderd wat ik droomde toen ik 12 jaar was; dat kan hij zeggen, „hem die ik voor de grootste schilder hou, wat ze hier ook mogen „zeggen.

„Ik hoop dat u nog eens een waar schilderij van me moogt zien,

Sluiten