Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STUDIE VAN LIGGEND NAAKT. STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM.

bezichtigen en vooral met den laatstgenoemde ging hij geregeld om. Uit zekere verfijningen in de kleur, soms ook uit de keuze en behandeling van enkele motieven, blijkt hoe leerzaam deze aanraking voor hem was.

In Mei 1884 gaat plotseling een lang gekoesterde wens in vervulling. Sinds 82 sprak hij al over een studietijd in het buitenland en hij noemde toen den schilder Géröme als den man, bij wien hij het vele leren kon wat hem nog ontbrak. Nu gaat hij eensklaps naar Parijs om er den jongen Van Wisselingh op te zoeken en hij tracht genoeg geld bij elkaar te krijgen om het er een tijd uit te houden. „Wat mij mankeert „is de manier van schilderen, 't métier dat ik niet ken en wat ik nu zie „dat de Franschen zoo buitengewoon sterk bezitten en wat ik wel geloof „dat men hier leeren kan. Ik ben nu in Parijs, wanneer iemand die rijker „is dan ik mij hier een jaar of een halfjaar (voor een paar duizend francs) „wil laten blijven, is mijn toekomst vrij wat zekerder, dan dat ik na „acht daag weer naar Holland moet terugkeeren" 3). Het lukt hem inderdaad tot November te blijven, hij huurde er een klein atelier en werkte een maand lang op het grote leerlingenatelier van Cormon. Het is de vraag of hij daar veel kennis opdeed en merkwaardig is het te zien hoe Breitner ook in Parijs zijn lievelingsmotief uit Holland? paarden,

Sluiten