Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die nog weinig gehoorde naam van den Haagsen schilder en met geestdrift begroetten de Amsterdamse jongelui, die hem reeds beter kenden, dit succes van den kunstenaar in wien zij een der hunnen zagen. De beweging in het intellectuële leven van de hoofdstad en de zeer karakteristieke schilderachtigheid van het stadsbeeld trokken Breitner sterk aan, maar het was bovenal de hoop eindelijk de zo lang gezochte deugdelijke vakkennis mees¬

ter te worden aan de Rijksacademie, onder leiding van den bewonderden Professor Allebé, welke hem besluiten deed naar Amsterdam te verhuizen, zoals reeds een jaar eerder de jonge Israëls het had gedaan. In het najaar van 1886 verhet hij Den Haag definitief en deed hij zijn

intrede 111 de Academie aan de Stadhouderskade.

II

Wat is er in Amsterdam gaande omstreeks 1886, dat reeds naar buiten klinkt en hier en daar opschudding veroorzaakt ? Sinds enkele jaren was er iets aan het broeien en 1111 heeft zich helder en onverbloemd de gezindheid gemanifesteerd van een jeugd, die met ongekende felheid en grondigheid haar vermetele denkbeelden verdedigt en haar

idealen verkondigt. Een kleine groep litteratoren - studenten nog - heeft zich samengeschaard onder het vaandel van een intense, allen bezielende

AAN BOORD. STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM.

STUDIE VAN DRIE VROUWEN, TEKENING. PARTICULIERE VERZAMELING, HAARLEM.

27

Sluiten