Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEISJE IN WITTE KIMONO. VERZ. H. E. TEN CATE, ALMELO.

schildersnatuur en de hevigheid van zijn temperament. Het was Willem Witsen, eveneens leerling op de Academie, die Breitner met hen in aanraking bracht.Van de eerste kennismaking af, in 1886, was ertussen Breitner en Witsen die sterke band van vriendschap gelegd die tot hun dood, kort na elkaar in 1923, duren zou 7). Witsen's trouwhartig en gul karakter maakte hem tot den waren vriend, aan wien velen wezenlijke steun te danken hadden.

Dat Breitner, een reeds zo sterk gevormde persoonlijkheid, zich weer aan de studie wilde wijden, wekte verwondering en ontzag, en

1 O O'

op de Academie, waar hij een loge had gekregen, was men verbluft door zijn meesterschap. Doch ook nu kon hij in het onderricht niet

BREITNER 3

Sluiten