Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHAFTUUR. LEGAAT DRUCKER, RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM.

kop en bovenlichaam licht af, geheel gepenseeld in rijpe gelen, gedempte bruinen en grijzen. Zonder één aarzeling is de trotse houding getekend en de kop is als het ware uit een gekleurde materie fors geboetseerd met sterke, zuiver geplaatste vegen van de harde borstel. Groot zijn de verhoudingen van de figuur in het formaat van het smalle doek. Er is iets onvergetehjks in de ongetemde hooghartigheid van de uitdrukking, iets dat denken doet aan de sombere kracht die Kloos' verzen in dezelfde tijd bezielde.

Een zelfportret van ongeveer driejaar later vertoont een geheel nieuw streven (blz. n). Op ongewone wijze zijdelings van onderen gezien verschijnt de figuur hier voor de atelierwand, die tot achtergrond dient. De compositie heeft nu een verrassende verfijning, de bouw is niet minder sterk, doch gecompliceerder dan in het portret van '82 en de schildering is gelijkmatiger en beheerst. Het kleurengamma bestaat thans uit een zeer harmonieus accoord van blauw, bruin, groen, en zilvergrijs, een combinatie die den schilder een prachtig evenwicht in de toonwaarden veroorlooft. Uit een zekere matheid in het coloriet zou men misschien verwantschap met het coloriet van Mauve kunnen afleiden en wellicht bestaat er verband tussen dit werk van Breitner en het zelfportret van Mauve, dat eveneens de figuur voor de wand van het atelier vertoont.

Nu hij steeds breder gaat zien en zijn hand zoveel vaster kan schil-

BREITNER 4*

Sluiten