Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

„Wij" mag toegepast worden als pluralis majestatis en ten bate van de geijkte en dus onschadelijke journalistieke zelfoverschatting. Wie het daarbuiten gebruikt liegt; daarom kunnen politici niet anders doen dan liegen.

2

Zij die dit bestaan aanvaarden, de ja-broers, zijn waarlijk niet kieskeurig en hun groezelig kinderhandje is gauw gevuld. Zij, die er zich geestdriftig over uitlaten, toonen daarmede alleen maar aan, dat zij geen verantwoordelijkheidsgevoel bezitten en in hun geestelijke ontwikkeling achterbleven.

3

Zoodra menschen niet in staat zijn scherp en lang achter elkaar te denken, redden zij hun ietwat pijnlijke positie door luidkeels de onwaardigheid van het verstand uit te roepen en zich aanhangers te verklaren van de intuïtie. De intuïtie is het alibi voor de armen van geest.

4

Een intelligent gesprek is waarlijk niet een gesprek over „hoogere" dingen, doch een gesprek, waarin zelfs over de meest alledaagsche en laagbijdegrond-

Sluiten