Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn boeken. Maar helaas bezit hij ook de fatale neiging om dat wat echt en goed in hem is op een hinderlijke wijze uit te psalmodieeren. Hij heeft zich een aardsch-evangelische rhetorica eigen gemaakt, welke vooral op den duur onverdragelijk wordt. Giono behoort tot de schrijvers, die de grens niet kennen tusschen zichzelf en hun karikatuur en die na een prachtige, echte, diep-gevoelde bladzijde ongemerkt overgaan in een quasi ver heven juichtoon, welke alleen maar irriteerend werkt, wanneer men er ten minste geen dupe van wordt.

2 6

Men mag niet vergeten, dat het vooroordeel van den eenvoud óók een vooroordeel is. En dat iemand die zich als arme-van-geest aanstelt een aansteller is en blijft.

27

Aangezien ieder woord, ook het juiste, een verraad beteekent, heeft het geen zin zich daarom af te martelen. Het eerste het beste kan dienen, omdat het ware uitdrukkingsmiddel ligt in het accent, dat wij het medegeven.

28

Wanneer een menscheneter en een moralist een verschil van meening uitvechten, wordt de laatste in weerwil van den Geest, die volgens de legende altijd overwint, aan het spit geregen en geroosterd.

29

Mijn bijzondere vijand is het oncritisch apnori, de Wensch, welke tegenwoordig niet meer de vader der

Steenen voor Brood 3

Sluiten