Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachte is, doch de gedachte vervangt en niet slechts doel en middel der handelingen, doch ook al iedere bewijsvoering beïnvloedt.

Welk een zielskracht en tijd wordt er verdaan met het zoeken naar en redekavelen over een onbestaanbare waarheid. De twijfel, die al evenmin door te voeren valt, brengt ten minste het voordeel, dat hij ons verdraagzaam maakt en daardoor ons bestaan vereenvoudigt, verheldert en verlevendigt en ons op die wijze eenige gelegenheid schenkt tot spel en spot.

31

Gossaert had, heel jong reeds, het plan een laus senilitatis te dichten. Ik begrijp zijn voorliefde voor den ouden dag.

De oude man staat los van de wereld, welke hem niets meer te bieden heeft en dus niet meer verleiden kan; los van het leven, dat hij minacht en waar hij desondanks met hart en ziel aan verbonden blijft. Dit desondanks is van beteekenis:

De jeugd jaagt op hersenschimmen, in de veronderstelling dat zij achter een begeerenswaardige werkelijkheid aan rent; de ouderdom jaagt óók op hersenschimmen, maar wetende dat het hersenschimmen zijn.

32

Het hunkeren naar eenzaamheid, dat tot een obsessie kan worden, spruit voort uit den drang naar het absolute, welke ons ingeschapen, maar deswegen niet minder absurd is.

Sluiten