Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

Wie naar consequenties streeft, maakt zich het aardsch bestaan onmogelijk. Daarom mag men geen consequente twijfel prediken.

Als men aan alles twijfelt, moet men aan de twijfel twijfelen, hetgeen ons weer heel dicht in de buurt der zekerheden voert. Dogmatische twijfel is niet minder wezenloos dan dogmatisch geloof.

34

Zij die ons tot waardeering van het leven opwekken komen strijk en zet met argumenten opdagen, welke mi) slechts een pijnlijke glimlach kunnen afdwingen. Wanneer de idealisten hun idealen blootgeven, schrik ik van die poovere uitstalling.

En dan te denken dat ze bereid zijn voor dat halfsleetsche rommeltje hun leven te offeren. Hieruit valt moeilijk iets anders te besluiten, dan dat het met zooveel drift geprezen leven als het erop aankomt niet zoo heel veel waard is.

35

Wat men, met een ophef waar charletannerie niet vreemd aan is, liefde noemt, blijkt in de practijk niet veel meer te wezen dan de illusie dat het mogelijk zou zijn zich zoo nu en dan enkele oogenblikken nietalleen te voelen:

Dit zelfbedrog schenkt ons een aangename warmte en maakt daarmede ons bestaan dragelijk.

De crisis in de liefde vangt aan, zoodra een der partijen er zich bewust van wordt, dat hij zich zelf bedriegt.

Sluiten