Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Wat men gegeven heeft kan men nooit terugontvangen, wat men ontving nimmer teruggeven. Dit geldt niet alléén van onstoffelijke waarden. De trouwring, welke men uitreikt is een andere dan die men na de scheiding weer thuisgezonden krijgt.

45

Voor mij is poëzie verduurzaamd spreken.

46

Op hetzèlfde oogenblik, waarin worden ophoudt, begint vergaan.

47

De ouderdom vangt aan juist op het oogenblik, waarin men vrede met de wereld sluit.

48

Een duurzaam evenwicht tusschen hoofd en hart schept een benijdenswaardige menschelijke staat. Wanneer ik echter moet kiezen tusschen hoofd zonder hart en hart zonder hoofd, werp ik mij zonder aarzelen op de eerste veronderstelling. Schraalheid kan nooit zóó verderfelijk zijn als domheid.

49

Wanneer een onbescheiden rondvrager weten wilde welk woord den dringendsten zin voor mij heeft en immer had, zou ik hem zonder aarzelen antwoorden: wèg.

Sluiten