Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij die jong in de oppositie gaan, zien wi] al te dikwijls op het gestoelte der eere hun loopbaan beëindigen. De ware dwarsdrijvers zijn zij, die opgevoed in de orde en er schijnbaar mede vergroeid, na rijp beraad en op rijpen leeftijd de zelfkant kiezen.

5 1

De meeste rechters zijn te lang van stof. Daarom schrijven zij over lederen nieuwen roman van de Schartens lange artikelen, in stede van eenvoudig en naar de wijze des tijds vast te stellen :

C. en M. is toch vervelender.

52

Er zijn gelukkige en ongelukkige menschen zooals er blonde en bruine zijn. Zij die zich verbéélden gelukkig te zijn, behooren tot de categorie, die het haar verft.

53

Men neemt algemeen aan dat kinderen uit nieuwsgierigheid hun horloges vernielen. Ik vind het aangenamer te veronderstellen, dat zij dit doen als protest tegen het Uurwerk, bij ingeving wetende hoe dit hun gansche bestaan beheerschen en verpesten zal.

54

Het lijkt mij van buitenaf beoordeeld al niet prettig om dom te zijn, daar dit een ongeneeslijke kwaal is; maar verschrikkelijk moet het wezen om, als de Leiders van dezen tijd, alleen dóór die domheid

Sluiten