Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

machtig, vermaard en rijk te worden. Gelukkig voor hen, zijn de dommen altijd te dom om hun domheid te beseffen.

55

Wanneer men alle zoogenaamde waarheden met een zwierige zwaai omdraait, kan men op een koopje voor oorspronkelijk doorgaan. Het lijkt mij bezwaarlijker en daarom bevredigender de aangelegenheden, welke alleman kent, de meeningen waar elkeen mede instemt, zóó voor te dragen, dat niemand ze meer erkent en iedereen er in woede over ontsteekt.

56

Zonder theorie, systeem, dogma, zedeleer, ideaal (maskers van het Vooroordeel) zou het dagelijksch leven in deze wereld onleefbaar zijn. Er bestaat alleen een diepgaand wezensverschil tusschen hen die deze leugens verheerlijken en hen die, bewust van het nut en de ïjdelheid dezer formules, er zich slechts noodgedwongen en niet zonder schaamte van bedienen.

57

Ik zou gaarne willen weten wat groote zakenlieden, die immer voorgeven het overloopend druk te hebben in werkelijkheid den godganschen dag uitvoeren. Ik heb er herhaaldelijk een discreet onderzoek naar ingesteld, doch heb daarmede geen bevredigende uitslag bekomen. Als ik het wel begrijp dicteeren zij, in een menschonteerende stijl zoo nu en dan een briefje, zetten tallooze handteekeningen en brengen verder hun tijd al pratende en etende door. Iets maken,

Sluiten