Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blaas voor den visch is: hij houdt er zich drijvende en in evenwicht mede.

61

Er bestaat een kenmerkend verschil tusschen den ikheb-man en den ik-zal-man. De eerste gaat prat op wat hij tot stand bracht, de tweede ontleent zijn zelfrespect alleen aan zijn plannen. De eerste is waanwijs, de tweede onwijs.

62

Ik zie lage rotsen met toefen naaldhout bepluimd. Nu ligt er wat sneeuw dunnetjes over gestrooid. Het schijnt dat droge sneeuw, vooral in ijle lagen waar hier en daar de ondergrond door heen komt, op een geaccidenteerd terrein bij helder weer, bijzonder fraai moet wezen. Het schouwspel dat ik thans geniet wordt, naar ik meen, door de minnaars en bevoegde beoordeelaars van schilderachtige natuurtafereelen ten zeerste gewaardeerd. Het feit dat ik dit zoo volkomen onaangedaan bedenken kan, bewijst hoe ik niet tot deze gemeente behoor. Ik heb er vroeger eigentlijk nooit over nagedacht, maar nu weet ik het ineens en waarschijnlijk voor goed: ik ben buiten de gemeenschap der natuurvrienden gesloten. En toch heb ik als knaap trouwhartig de verzamelde werken van Heimans en Thysse gelezen, herlezen, bestudeerd. En met toewijding. Ook die is dus alweer vergeefsch geweest.

63

Domheid is de olie in de levenslamp. Iedere verdieping van ons begrip brengt ons dichter bij den

Sluiten