Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood. Waaruit blijkt dat een scherpzinnig man, bewust of onbewust, den dood boven het leven verkiest.

64

De eenige zuivere waardemeter van een man is zijn aanhang: hoe breeder die is, des te geringer zijn hoedanigheid.

65

Het bitterste en geheimste leed wordt ons berokkend door de klove tusschen onze verwachtingen en onze ervaringen. De onrust van de jeugd spruit daaruit voort. Het geluk van den ouderdom is: niets meer wenschen.

66

Alleen zij die rijk zijn kunnen zuivere, dat wil zeggen onbaatzuchtige opstandelingen worden.

67

Het probleem van de waarheid wordt niet opgelost wanneer wij aannemen dat zij niet bestaat. Daarmede beginnen onze moeilijkheden pas. Het dagelijksch bedrijf eischt dat wij handelen alsof er wel waarheden voorhanden zijn. De onvereenigbaarheid van denken met doen vormt den grond voor ieder innerlijk treurspel.

68

Eenheid, het laatste mode-artikel, kan alleen verkregen worden op grondslag van een aantal niet te venfieeren heilsbeloften en dan nog uitsluitend door middel van geweld. Deze eenheid kan dus nooit een

Sluiten