Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Parijs gehuisvest. Een Engelsche aestheet, aestheet zooals alléén de Engelschen het zijn kunnen, danste daar cathedralen: Reims, Chartres, Notre Dame...! Volkomen dwaas.

Maar hoe geruststellend, hoe zielstreelend is diè dwaasheid vergeleken bij de brutale, bloederige dwaasheid van heden.

97

In 1811 schreef de Tsaar in een Franschje voor eigen gebruik aan zijn zuster:

,,Je vous écris rarement, mais je ne suis pas couleur de rose, cette diable de politique va de mal en pis et 1'être infernal qui fait le fléau du genre humain devient de jour en jour plus détestable."

En dan te bedenken dat Napoleon ten minste nog met éénig vernuft begaafd was.

Wanneer men, geen Tsaar zijnde, deze oprechte woorden neerschreef over een der hedendaagsche overweldigers, zou men ver beneden de werkelijkheid blijven, doch niettemin kans loopen met den strafrechter in aanraking te komen.

98

Mijn lieve landgenooten antwoorden, vrijwel en bloc, zoodra een duidelijke formuleering van intellectueele vraagstukken verlangd wordt: „Wat gaat ons dat nu eigenlijk aan?" Dit is een der weinige geoorloofde vragen; daar vragen over het algemeen, zijnde een gevolg van de twijfel, ten stelligste veroordeeld moet worden.

Wat gaat ons dat aan? is in wezen geen vraag en daar-

Sluiten