Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om wordt zij toegestaan. Het is een beleefdheidsdraai om te kennen te geven, dat al die zoogenaamde hoogere aangelegenheden ons niet aan gaan. Wij hebben immers geen behoefte aan scherpe onderscheiding; onze oogen zijn niet op al te helder licht berekend. Laten wij toch nooit vergeten, dat Nederland het Land der Schemerlampen is!

Wat gaat ons dat aan? wil zeggen, dat wij meer dan tevreden zijn in onze overgeleverde staat van halfslaap, waarin wi] ons kiplekker gevoelen. En we zijn alleen ontvankelijk voor vraagstukken en stroomingen, welke ons niet wekken. Vandaar het succes van alle margarinegodsdiensten, die het onschatbaar voordeel bieden, dat wij er mee door kunnen dutten. Het ware geloof is een kwelling, welke den mensch tot een bezetene maakt en hem de woestijn in jaagt om sprinkhanen te eten; oxford en aanverwante ondernemingen daarentegen ontnemen hun getrouwen niets van hun comfort en schijnen een zielsrust te schenken, welke m verwarde tijden bijzonder in trek is, doch waarvan de bekoring mij ten eenenmale ontgaat. ,,Wat gaat ons dat aan?" bewijst dat wij, welgestelde burgers, maat weten te houden, dat wij, gelijk betaamd, alle uitersten schuwen. Tusschen de matelooze teederheden des gemoeds door de lierdichters verheerlijkt en de brutaliteiten van het cntisch vernuft, tusschen zacht en hard kiezen wij, van nature en dus zonder aarzeling, het halfharde, d.i. het halfzachte.

99

Kenmerkend is de Nederlandsche onbewogenheid,

Sluiten