Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanschaffen, slechts schaars met een pittiger opmerking doorspekt. Deze dient om den recensent gelegenheid te schenken, zich aan zijn publiek als Heele Piet voor te stellen. Xakt is daarbij alles. Wie zich te véél pittige opmerkingen veroorlooft, loopt de kans van den eenigen goeden weg, die naar den Opbouw voert, af te wijken.

Men mag wel liegen. Iedereen liegt immers. Als men maar systematisch pro-liegt. De contra-broeders, die de gruwelijkste functie ter wereld, de Afbraak, vertegenwoordigen, zijn altijd in burgeroogen verwerpelijk, ook, neen juist, als en omdat zij niet liegen.

100

Men vreest en haat de critici niet om wat zij beweren; doch uitsluitend omdat zij spelbrekers zijn.

101

Ik ben tegen allen die de eenheid prediken, al ware het slechts alleen, omdat ik de verveling verfoei. Wie den vrijen en innerlijk eenzamen man als een begeerenswaardig einddoel stelt, weet welk een aangename prikkeling hij ontkenen kan aan zijn hartgrondige verachting voor de confectieburgenj. Wie van het leven houdt, zoekt nooit wat bindt en vervlakt, altijd wat afscheid en verschil brengt. Hij voert zijn onderzoekingen tot het uiterste door en houdt daarbij dan nog rekening met de voortdurende verandering, welke iedere erkenning van gisteren waardeloos maakt. Wij moeten niet het geluk maar de onrust verheerlijken, niet de tevredenheid doch het verzet, niet de zekerheid maar de twijfel. En dit met omdat de eene

Sluiten