Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, zonder dat iemand daarvoor eenige rechtvaardiging vergt. De noodtoestand, waarin vooral de kunst en dus de kunsthandel zich bevindt, is geenszins het gevolg van een geringere waardeering. Er zijn nog steeds duizenden en duizenden die van een goed schilderij genieten kunnen en het op zijn juiste waarde weten te schatten. De schilderkunst heeft echter opgehouden een middel tot maatschappelijke rehabilitatie te zijn en daardoor is een onmisbaar aantal groote koopers van de markt verdwenen.

109

Het is een merkwaardig teeken des tijds, wanneer het aloude en eeuwiggewaande symbool des vredes, het Kruis, vervangen wordt door een Spuit. Men vervangt zoo veel. Men vervangt Golgotha door Oxford en de zaakwaarnemer van de City wordt ons aangediend als een Minnaar der Menschheid.

110

Heldenmoed spruit voort uit een gebrek aan voorstellingsvermogen en geweten.

1 1 1

Mijn aangeboren en ingekankerde afkeer van prinsmarij en soldateska en al wat daar aan hoerapatriotten bij behoort, komt voort uit mijn tegenzin in luidruchtigheid en ijdelheid, twee typische burgermanseigenschappen, welke steeds onafscheidelijk verbonden zijn. De echte liefde voor volk en grond uit zich nooit met groote woorden en gerinkel.

Sluiten