Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

khbbers langs en kregel besloot ik dat de klokken nog in Rome waren..."

Zoo zou een verhaal kunnen beginnen. De volzin klinkt opgewekt en heeft het voordeel alleen door een Luxemburger begrepen te kunnen worden: exotiek en onverstaanbaarheid, de twee kinderlijke vermaken van hedendaagsche toovenaars.

Ï25

Welgezinden verwonderden zich over mijn herhaald en langdurig verblijf te Juan-les-Pins; ik verwonder mij op mijn beurt over hun gebrek aan nieuwsgierigheid. Wie gerust en opgewekt wil sterven, moet zijn leven besteden om het leven te leeren verafschuwen. Geen beter school dan een badplaats. Juan-les-Pins is een hoerenkermis op een gevaarlijke wegkruising. Alles is er leelijk en geïmproviseerd: de gebouwen en de lieden. Zij die er zich thuis gevoelen zien er zonder uitzondering ongunstig uit. De afstraling van deze vulgaire barok vervormt trekken en gestalten. Als een aartsengel naar deze streken afdaalt, neemt hij zoodra hij ter plaatse komt het uitzien van een souteneur aan; daarom zijn echter de ontelbare souteneurs hier nog geen vermomde aartsengelen. Behalve deze technici, treft men hier zwendelaars, cocaïnesmokkelaars, engelmakers, politici, komedianten en handelaars in tapijten aan. Naar de laatste zomermode uitgedoscht leveren zij met hun vrouwen en satelieten een bont schouwspel op, dat mijn aangeboren farizeïsme, waar ik zeer aan gehecht ben, op een hartversterkende wijze in de hand werkt; ook mijn zelfrespect, dat ik voor belachelijk en onmisbaar houd,

Sluiten