Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeger alom het geval was en als het eigenlijk behoort te zijn. In Duitschland en Italië is de domheid, door belanghebbenden en hun reclamechefs, positief gemaakt en daarmede agressief geworden.

J32

Een Hitier zou het in Engeland niet verder brengen dan standwerker. En dan zou hij nog door zijn vakbroeders met de nek worden aangezien, daar hij luidruchtiger is, dan het bedrijf strikt vereischt.

!33

De bekoring van Engeland vloeit voor een belangrijk deel voort uit de wijze waarop er de verveling door het gansche bestaan geweven is. Door zich ingetogen en toch met overtuiging te vervelen, slaagt een Engelschman er in zich een schijn van intelligentie te schenken.

134

Ik lees in Balfort's ,,Avec Moi-même" een anecdote, welke mij tot weerstand prikkelt. Ik weiger aan te nemen, dat het intellect het leven belemmert. Integendeel: het denken maakt het leven tragisch en het denken (zelfcritiek en dus geweten) alléén. Het dier leeft natuurlijk en dus ondramatisch.

*35

Consequente twijfel is ondenkbaar omdat men immer strandt op de slotstelling: als alles aan twijfel onderhevig is, moet ook de twijfel aan twijfel onderhevig zijn, zoodat we dus gedwongen worden de mogelijk-

Sluiten