Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of vrienden uit elkander drijft, blijven ze tegen hun wil en dikwerf onbewust vereenigd door het onaantastbare feit, dat ze beiden dóór hun contact veranderd zijn. Die verandering valt niet ongedaan te maken.

138

Men besteedt bij de beoordeeling van letterkunde niet voldoende aandacht aan de hoedanigheid van de grondstoffen.

Een snijder kan in een ongelukkig oogenblik een slecht pak uit het beste Engelsche weefsel maken; zijn vakgenoot kan zich zelf overtreffend een meesterlijk costuum uit minderwaardig materiaal vervaardigen. Het allerslechtste gedicht van Marsman is altijd nog, door de menschelijke materie er in verwerkt, van oneindig hooger waarde dan het allerbeste van Beversluis. Daarom moet men, wanneer men een uiting van Marsman laakt of een werkstuk van Beversluis prijst, eerst duidelijk doen uitkomen op welk peil men zich stelt.

139

Het zich-één-voelen met planten, dieren, massa's, is een mogelijkheid welke alleen primitieve wezens bezitten. In den strijd om een verhevener bestaansvorm verliest men deze geleidelijk. De prikkel van de natuurdrift, wordt dan vervangen door het verlangen naar eenzaamheid.

140

Est-ce que nous savons jamais le pourquoi, le vrai pourquoi de ce que nous faisons? vraagt Emile Pouvillon in een niet gedagteekende brief uit 1881 aan

Sluiten