Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom is het ijdel een algemeengeldige moraal op te willen stellen.

Tusschen wet en moraal kan geen enkele redelijke verbintenis bestaan; de eerste berust op practische overwegingen en dient ter bescherming van gemeenschappelijke belangen; de tweede is, maatschappelijk gesproken, nutteloos en dient uitsluitend ter bescherming van de persoonlijkheid.

Vandaar dat een veroordeeling ons geen enkele aanduiding verstrekt betreffende de zedelijke waarde van den veroordeelde.

154

Wat wij levenskunst noemen is krijgskunst. Het ik bevindt zich in een onafgebroken strijd met het niet-ik. En aangezien niet-ik zonder ik onbestaanbaar, zelfs ondenkbaar is, zijn we in oorlog met een fictie, dus met ons zelf. Wat wij moraal noemen kan dientengevolge moeilijk iets anders zijn dan een accoordje met ons zelf.

*55

Er bestaat een eigenaardige toon, welke alleen gidsen eigen is. Zij toch spreken over natuurtafereelen en kunstwerken met een kinderachtige zelfingenomenheid, of zij ze eigenhandig vervaardigd hebben. Zij gedragen zich daarbij opgewonden en neerbuigend, als richtten zij zich uitsluitend tot kinderen en armen van geest. Ten onzent verdient Werumeus Bunmg een pet met gouden letters: Beëedigd Begeleider. Hij ratelt over doodgewone en stomvervelende provincieplaatsjes of het wereldwonderen zijn en doet

Sluiten