Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich geliefd te maken door de kudde in nukkigheid te overtreffen en roepen deswegen hosannah om kwart voor elf en kruisigt hem om kwart over elf, tot innige voldoening van alle aanwezigen.

De stemming, welke ik geroepen ben bij te wonen is voor de stemgerechtigden niet geheel zonder belang. Van de uitslag ervan, hangen hun geluk en hun welvaart voor de komende jaren af. Wanneer ik zelve voor een keuze als deze gesteld werd zou ik, reeds weken van te voren, een nauwkeurige studie maken van de mogelijkheden van ja en neen, om eerst na rijp beraad mi] uit te spreken. Van eenige redelijkheid echter heb ik hier niets bespeurd en argumenten wekken slechts de lachlust der betrokkenen. Men schept behagen in leuzen, woordverbindingen, welke gerust zonder zin mogen zijn, als zij maar roezig ronken. Men heeft hier aan véle dingen hevige en oogenblikkelijke behoefte, alleen niet aan de werkelijkheid. Men verafschuwt om mij heen de waarheid heel wat hartstochtelijker dan onze zedemeesters de leugen verwerpen. Door een reclameveldtocht, met kennis van dat soort kwade zaken tot de uiterste slotsom opgevoerd, is men er in geslaagd het gewone leven te vervangen door een kunstmatige opzet, waarin alle woorden een andere beteekenis dan de normale, alle gestalten een andere waarde dan de natuurlijke hebben verkregen. Met daarbij de noodige beloften zoo buitensporig, dat de inlossing er van tot de metaphysica zou behooren, en op zijn tijd de Hymne en het Vaandel, voert men de vormeloozen op tot delireerende dienstbaarheid. Dit stemvee bestaat uit knechten en derwiesjen.

Sluiten