Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het dagbladwezen heeft al sedert jaren afstand van critiek gedaan. Berichtgeving heeft de plaats van beschouwing ingenomen en de betrokkenen geven zich veel vergeefsche moeite om ons diets te maken, dat er hier van een verbetering sprake is. Onder het mom van objectiviteit speelt men het vuile spel gewillig mede en maakt zich tot handlanger. Ten bate van binnenlandsche politiek, die op bereddering gebouwd lederen dag nieuwe wonderen behoeft, hebben de Duitsche dwingelands van deze volksstemming een knaleffect gemaakt. En met een karakterloosheid, welke zich in alle omstandigheden onaantastbaar betoont, hebben de krantenmannen van hier en daar en overal die fictie overgenomen. Zoo worden van onwelriekende ontsnappingen donderslagen gemaakt. Het dagbladbedrijf van dezen tijd heeft met de totale staten gemeen, dat het ook leeft van de uitbuiting der goedgeloovigheid en eveneens een heelal samenstelt, hetwelk met het nuchtere bedrijf der menschen slechts enkele punten en een vage schijn gemeen heeft. Deze overeenkomst bezit een hechte grondslag: dictaturen en dagbladen kunnen niet bestaan zonder succes. En succes bereikt men alleen wanneer men net doet of men de massa uit zijn machteloosheid bevnjdt, wanneer men zijn wenschdroomen tot werkelijkheid verklaart. De voordeeligste krant is de domste en de brutaalste, omdat daarin de meeste middelmatigen zich terugvinden met om de slapen de stralenkrans welke nu eenmaal de drukkunst verleent. En het tegengif, het éénige, de humor, blijft boven het bereik der burgerij. De journalisten buiten hun bediening zijn in enkele

Sluiten